TRADICIJSKI OBRTI - nove atrakcije kulturnog turizma

Ova publikacija je sufinancirana od strane Europske Unije. Sadržaj i stavovi u publikaciji su isključiva odgovornost korisnika, Muzeja Hrvatskog zagorja, i ne odražavaju nužno stavove  Europske Unije

O projektu

CRAFTATTRACT je akronim projekta koji Muzeji Hrvatskog zagorja, zajedno s nacionalnim i slovenskim partnerima,  proveli zahvaljujući sufinanciranju iz europskih fondova. U stručnom evaluacijskom postupku dobio je vrlo visoke ocjene u  drugom pozivu Programa za susjedstvo Interreg IIIA, a višestruke prednosti ovoga projekta odnosile su se na činjenicu da projekt sagledava  tradicijsku baštinu kao bitnu sastavnicu razvoja te je čitavim nizom indikatora jasno iskazao učinak aktivnosti tijekom provođenja i održivost nakon što sufinanciranje iz EU završi.

Mnoge zemlje žele postići uravnotežen odnos između turističkog i kulturnog sektora, te zaustaviti odlazak stanovništva iz manjih ruralnih zajednica. Poticanje razvoja mikro lokacija, koje zagovara ovaj projekt počiva na jasno definiranim ciljevima i ima mjerljive rezultate te je pogodan za stvaranje novih poslovnih odnosa između različitih dionika u području kulturnog turizma.  Paralelno s time čuva nematerijalnu baštinu u području, a projekt CRAFTATTRACT koristio je i Ministarstvu kulture RH prilikom prijave fenomena nematerijalne baštine na UNESCO Reprezentativnu listu čovječanstva. Realizirana su dva uspješna upisa u području – Tradicijske drvene igračke Hrvatskog zagorja, te Medičarstvo SZ Hrvatske.

Projekt je predviđen i kao model za širenje u regiji budući da ima slijedeće prednosti koje se implementiraju aktivnostima partnera u mreži Foruma slavenskih kultura (FSK).
1. Razvija usuglašen model evidencije nematerijalne baštine i njezinog potencijala za kulturni turizma kroz koji se ostvaruje održivost fenomena
2. Stvara poveznice sa sektorom turizma
3. Promiče i čuva nematerijalnu baštinu
4. Uspostavlja modele transfera znanja


Partneri u projektu vrlo su aktivni i razmjenjuju brojne programe na godišnjoj razini a svoju suradnju su formalizirali potpisom ugovora o suradnji s Muzejima Hrvatskog zagorja, kao nositeljem projekta u regiji.


_________________________________________________________________

O pozadini projekta
Projekt je bio sufinanciran od Europske Unije u okviru programa INTERREG IIIA u području prekogranične suradnje u okviru mjere koja promiče zajednički prostor kulture i turizma, a na temu korištenja tradicijskih resursa za potrebe kulturnog turizma.
Projekt je bio implementiran u razdoblju od 2007. na 2008. godinu
      

O projektu | Ciljevi | Nositelji | Aktivnosti | Korisnici i sudionici | Kontakti | Nakladništvo | Priznanja | Predstavljanje projekta | Održivost projekta | MHZ, Gornja Stubica |

CRAFTATTRACT | TRADICIJSKI OBRTI | TRADICIONALNE OBRTI
English | Hrvatski | Slovenski