TRADICIJSKI OBRTI - nove atrakcije kulturnog turizma

Ova publikacija je sufinancirana od strane Europske Unije. Sadržaj i stavovi u publikaciji su isključiva odgovornost korisnika, Muzeja Hrvatskog zagorja, i ne odražavaju nužno stavove  Europske Unije

Kontakti
PROJEKTNI MANAGER
Goranka Horjan
MUZEJI HRVATSKOG ZAGORJA
Samci 64, 49245 Gornja Stubica
Tel: ++ 385 (0)49 587 887
Fax: ++385 (0)49 587 885
e-mail: goranka.horjan@mhz.hr

VIŠI KONZULTANT
Branka Šprem Lovrić
Muzeji Hrvatskog zagorja, MUZEJ "STARO SELO"
49295 Kumrovec
Tel ++385 (0)49 225 830
Fax:: ++385 (0)49 225 833
e-mail: mss@mhz.hr

VODITELJ BAZE PODATAKA
Tihana Kušenić
Centar za tradicijske obrte i vještine
MUZEJ "STARO SELO"
49295 Kumrovec
Tel ++385 (0)49 225 830
Fax:: ++385 (0)49 225 833
e-mail: craftattract@mhz.hr
 

 

O projektu | Ciljevi | Nositelji | Aktivnosti | Korisnici i sudionici | Kontakti | Nakladništvo | Priznanja | Predstavljanje projekta | Održivost projekta | MHZ, Gornja Stubica |

CRAFTATTRACT | TRADICIJSKI OBRTI | TRADICIONALNE OBRTI
English | Hrvatski | Slovenski