TRADICIJSKI OBRTI - nove atrakcije kulturnog turizma

Ova publikacija je sufinancirana od strane Europske Unije. Sadržaj i stavovi u publikaciji su isključiva odgovornost korisnika, Muzeja Hrvatskog zagorja, i ne odražavaju nužno stavove  Europske Unije

Korisnici, sudionici i suradnici


SURADNICI
KZŽ- Krapinsko zagorska županija
HOK- Hrvatska obrtnička komora
OK KZŽ- Obrtnička komora Krapinsko zagorske županije
Ministarstvo turizma
Link2
Filozofski fakultet u Beogradu

SUDIONICI
Obrtnici starih zanata
«Living human treasures»
Polaznici radionica
Stručnjaci u području baštine
Stručnjaci u području kulturnog turizma

PRIMARNI KORISNICI
Sudionici projekta

Kulturne institucije i parkovi
Turistička industrija (agencije, tour operatori, spa centri, event mangeri itd)
Lokalne zajednice communities (županije, obrtničke komore, mali i srednji poduzetnici itd)

O projektu | Ciljevi | Nositelji | Aktivnosti | Korisnici i sudionici | Kontakti | Nakladništvo | Priznanja | Predstavljanje projekta | Održivost projekta | MHZ, Gornja Stubica |

CRAFTATTRACT | TRADICIJSKI OBRTI | TRADICIONALNE OBRTI
English | Hrvatski | Slovenski