TRADICIJSKI OBRTI - nove atrakcije kulturnog turizma

Ova publikacija je sufinancirana od strane Europske Unije. Sadržaj i stavovi u publikaciji su isključiva odgovornost korisnika, Muzeja Hrvatskog zagorja, i ne odražavaju nužno stavove  Europske Unije


Nositelji i pokrovitelji projektaNOSITELJ PROJEKTA
Muzeji Hrvatskog zagorja (Muzej seljačkih buna i Muzej "Staro selo" Kumrovec)
 

 

 

 

 
Ostali nositelji i pokrovitelji projekta 2013.


Muzejske institucije sa područja JI Europe - potpisnici ugovora o suradnji na projektu CRAFTATTRACT
:

Muzejske ustanove iz Hrvatske:
Etnografski muzej
, Zagreb
Etnografski muzej Istre, Pazin
Muzej Grada Iloka, Ilok,
Informatička firma: Link2, Zagreb
Muzej Moslavine, Kutina

Muzejske ustanove i fakultet iz Slovenije:
Pokrajinski muzej Murska Soboota, Murska Sobota
Fakultet za turistične študije, Univerza na primorskem, Portorož
Javni zavod Kozjanski park, Podsreda

Muzejske ustanove i fakultet iz Srbije:
Muzej na otvorenom, „Staro selo“ Sirogojno
Centar za muzeologiju i heritologiju Filozofskog univerziteta u Beogradu
Etnografski muzej, Beograd
Narodni muzej „Zaječar“, Zaječar

Muzejske ustanove iz Makedonije
N. U. Zavod i muzej, Bitola
N. U. Zavod i muzej, Ohrid

Muzejska ustanova iz Bugarske:
Etnografsko arhitektonski kompleks, EMO – Etar, Gabrovo

Muzejska ustanova iz Egipta:
Dječji centar civilizacije i kreativnosti, KairoPredstavnici Dječjeg muzeja iz Egipta u Muzeju Staro selo Kumrovec ispred Centra za tradicijske obrte,znanja i vještine Potpisivanje ugovora o suradnji sa direktorom Dječjeg Centra u Kairu

 

________________________________________________________________


Ostali nositelji projekta 2009. - 2012.


POKROVITELJI

Forum slavenskih kultura
Ministarstvo kulture RH

Međunarodna zaklada – Forum slavenskih kultura osnovan je 29. lipnja 2004. u Ljubljani u cilju očuvanja kulturnih vrijednosti i tradicija slavenskih zemalja, s ciljem bolje razmjene informacija i znanja te njihovo izravno širenje u javnosti, osobito u području jezika, kulture, obrazovanja i komunikacija, provođenje zajedničkih programa, promicanje međusobne  suradnje te suradnje s trećim zemljama.
Inicijativa za postavljanje Foruma slavenskih kultura predstavljena je prvi puta tijekom „Bush-Putin Summita“ u Brdu pri Kranju u lipnju 2001.g.Achievements in these spheres are presented to the broad international public. Članice Foruma su: Bjelorusija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Makedonija, Poljska, Rusija, Slovenija, Slovačka i Srbija.  
Pod okriljem Foruma slavenskih kultura te njihovo sufinanciranje, realizira se projekt Craftattract- nove atrakcije za kulturni turizam  Muzeja ,,Staro selo'' Kumrovec, Centra za tradicijske obrte, znanja i vještine.

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske obavlja upravne i druge poslove u području kulture koji se odnose na: razvitak i unapređenje kulture, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti; osnivanja ustanova i drugih pravnih osoba u kulturi; promicanje kulturnih veza s drugim zemljama i međunarodnim institucijama; stručne i upravne poslove za Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO; upravne poslove u području javnog informiranja; poticanje programa kulturnih potreba pripadnika hrvatskoga naroda u drugim zemljama; osiguravanje financijskih, materijalnih i drugih uvjeta za obavljanje i razvitak djelatnosti kulture, a osobito muzejske, galerijske, knjižničarske, arhivske, kazališne, glazbene i glazbeno-scenske, nakladničke, likovne i filmske.
KULTURNA BAŠTINA
Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje kulturne baštine; središnju informacijsko-dokumentacijsku službu; utvrđivanje svojstva zaštićenih kulturnih dobara; propisivanje mjerila za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske; skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite kulturne baštine; osnivanje i nadzor nad ustanovama za obavljanje poslova djelatnosti zaštite kulturne baštine; ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba na restauratorskim, konzervatorskim i drugim poslovima zaštite kulturne baštine; osiguranje uvjeta za obrazovanje i usavršavanje stručnih radnika u poslovima zaštite kulturne baštine; provedbu nadzora prometa, uvoza i izvoza zaštićenih kulturnih dobara; utvrđivanje uvjeta za korištenje i namjenu kulturnih dobara, te upravljanje kulturnim dobrima sukladno propisima; utvrđivanje posebnih uvjeta građenja za zaštitu dijelova kulturne baštine; obav­ljanje inspekcijskih poslova zaštite kulturne baštine.


PRIDRUŽENI PARTNERI U OKVIRU INICIJATIVE FORUMA SLAVENSKIH KULTURA

Univerza na Primorskem
, Slovenija
Pokrajinski muzej Murska Sobota, Slovenija
Pokrajinski muzej Ptuj, Slovenija
Muzej Etar, Gabrovo, Bugarska
Etnografski muzej, Beograd, Srbija
Muzej „Staro selo“ Sirogojno, Srbija
Muzej Sarajeva, Sarajevo, BiH
NU „Zavod i muzej“ Ohrid, Makedonija
Gorje Muzej Pelhrimov, Pelhromov, Češka


Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell'Istria, Hrvatska
Trg istarskog razvoda 1275. br. 1
52000 Pazin
tel.: 052/ 622 220
emi@emi.hr
www.emi.hr

Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell'Istria nalazi se u prostorima Pazinskog kaštela, srednjovjekovne utvrde smještene iznad kraškog ponora zvanog Pazinska jama. Kaštel je dobro očuvan, ima dugu i slojevitu građevinsku povijest (10.-19.st.), a prvi puta se spominje 983.g. kao Castrum Pisinum. Od 1962.g. u njemu djeluje Etnografski muzej Istre. Muzej čuva etnografsku građu s fundusom većim od 7300 predmeta. U prvom redu to su tekstilna građa, poljoprivredni alati te predmeti iz svakodnevnog života Istarskog poluotoka s kraja 19. i početka 20.st. (lončarski, stolarski, kovački proizvodi kao i primjeri tradicionalnog rukotvorstva). Tendencija sakupljanja građe je i svakodnevnica urbane i ruralne sredine novije etnografije. 
 Područje istraživanja kustosa etnologa je svakodnevni život: odijevanje, gospodarstvo, dječje igre, glazba, prehrana, vjerovanja, stanovanje, folklor, multikulturalna preplitanja, suvremeni kulturalni fenomeni.
Stalni postav započinje u prizemlju Kaštela gdje su smještene stolarska i kovačka radionica. U kovačkoj radionici može se vidjeti kovačka peć, razni alati i kovački proizvodi.
Na drugom katu izložena je tradicijska odjeća iz različitih dijelova Istre: nošnja iz Ćićarije i Labinšćine čiji elementi odražavaju arhaične utjecaje; cjelovita ženska odjeća crnogorskog stanovništva koje je u 17.st. naselilo južnoistarsko selo Peroj, odjeća vodnjanskih žena koja odražava barokne utjecaje. Tradicionalna istarska kuhinja s kraja 19.st. predstavljena je ambijentalno.
Slijede izvorni proizvodi rukotvoraca Istre – lonci, koševi i tkanja, koji su karakteristični za taj kulturni prostor. Interpretirane su i temeljne grane gospodarstva u predindustrijsko doba (poljoprivreda, vinogradarstvo, stočarstvo
U muzeju djeluje odjel za muzejsku pedagogiju te Centar za nematerijalnu kulturu Istre (CENKI) - Centro per la cultura immateriale dell'Istria (CECII) sa sjedištem u Pićnu.


Fakultet za turistični študij Turistica
, Slovenija
UP FTŠ Turistica je bila ustanovljena leta 1994 s pomočjo evropskega programa Tempus in slovenskega turističnega gospodarstva. Kot prva visoka šola za turizem v Sloveniji je v študijskem letu 1995/1996 ponudila multidisciplinarni študij turizma. 7. novembra leta 2008 Državni zbor Republike Slovenije potrdi status Turistice kot Fakultete za turistične študije.
Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije Portorož – Turistica je fakulteta, ki turizem proučuje in poučuje na multidisciplinaren način. Spoznanja o turizmu in sorodnih dejavnostih podajamo na način, ki zagotavlja visoko usposobljene kadre za kakovostno načrtovanje, vodenje in izvajanje turističnih storitev. Poleg pedagoškega procesa razvijamo tudi vodilno znanstveno središče za proučevanje turizma. V procesu izobraževanja sodeluje tudi precejšnje število strokovnjakov iz turističnega gospodarstva, s pomočjo programa  Erasmus pa izbrane teme turizma poučujejo tudi strokovnjaki priznanih tujih univerz. Šola sledi poslanstvu vzgoje, izobraževanja in usposabljanja kadrov za potrebe sodobnega turizma in družbe, ki živi s tem pojavom.
UP FTŠ Turistica v študijskem letu 2008/09 izobražuje po dodiplomskem visokošolskem strokovnem študijskem programu I stopnje na treh programih: Mediacija v turizmu, Poslovni sistemi v turizmu in Management turističnih destinacij. Poleg tega pa zaključujemo še visokošolski strokovni program Hotelirstvo in turizem. Na II stopnji UP FTŠ Turistica izobražuje na programu Turizem. UP Turistica ima  v skladu z mednarodnim značajem  turizma tudi bogato mednarodno dejavnost. Odzivi študentov UP Turistice kažejo, da je zanimanje pridobivanja dodatnih mednarodnih znanj s področja turizma  vsako leto večje.  Vse več študentov se odloča za študijsko izmenjavo in delovno prakso v tujini.  V okviru programa Erasmus Socrates, v katerega je UP Turistica aktivno vključena, je študentom in predavateljem omogočena izmenjava s tujimi izobraževalnimi inštitucijami, s katerimi ima UP Turistica podpisane bilateralne sporazume o sodelovanju. Univerzitetno sodelovanje poteka z univerzami  na Švedskem, Finskem,  v Združenih državah Amerike, Italiji, Poljski, Madžarski, Veliki Britaniji, Izraelu ter Nemčiji. UP Turistica je članica naslednjih mednarodnih turističnih združenj in institucij: UNWTO, IAPCO, AIEST in ATLAS, CHRIE, AEHT.Kompetence UP FTŠ Turistice na področju raziskovalna dejavnosti:Nacionalni programi:

  • Ciljni raziskovalni program: Šport kot element razvoja turizma v Sloveniji - valorizacija športa v turistične namene, športno-turistični proizvodi, trženje in strategija;Ciljni raziskovalni program: Ključni vidiki uspešnega razvoja turističnih destinacij - identifikacija turističnih destinacij in temeljnih tematskih proizvodov z analizo managementa turističnih destinacij;
  • Ciljni raziskovalni program: Inovativnost v turizmu

Mednarodni projekti:

  • Ime projekta: "Ankaranski polotok: bodoče rekreacijsko območje med Italijo (Muggia/Milje) in Slovenijo (Koper/Capodistria, Viri financiranja/program: program PHAREIme projekta: TEMPO: Narava, kultura, šport brez meja – Tematske poti po Sloveniji in Furlaniji Julijski Krajini; Vir financiranja/program: program INTERREG IIIA - SLO/I Ime projekta: HEART OF ISTRIA / SRCE ISTRE: Dediščina in umetnost – Razvoj čezmejnih turističnih itinerarijev; Vir financiranja/program: program INTERREG IIIA - SLO/H/CRO
    Ime projekta: Sabotin – park miru; Viri financiranja/program: program INTERREG IIIA - SLO/I
    Ime projekta: ARCHWAY: Access and regeneration of cultural heritage in walled towns; Vir financiranja/program: program INTERREG IIIC
    Ime projekta: VIRBUS – Virtual Business Simulation; Vir financiranja/program: program Leonardo da Vinci
  • Ime projekta: Program upravljanja z obalnim območjem CAMP Slovenija; Viri financiranja/program: program UNEP MAP, MOP RS, občine Južne Primorske regije


НУ „Завод и Музеј“ – Битолa
, Македонија
Ул. Климент Охридски бб
7000 Битола
Македонија
Web:  http://www.bitolamuseum.org
НУ „Завод и Музеј“ - Битола, Р.Македонија претставува комплексна установа која се состои од два делови. Музејот  - формиран во 1934 год. и Завод за заштита на спомениците на културата и природните реткости - формиран во 1986 и интегриран со Музејот во истата таа година.
Од 1983 год. музејот е сместен во еден од најважните културно историски споменици во Битола - Старата воена касарна, која била изградена во 1848 год.
Во рамките на оваа институција се сместени повеќе оддели и тоа: етнологија, историја, археологија, уметност, конзервација и др.
Постојаната музејска поставка во која може да се следат различни историски периоди, Градската соба и Меморијалната соба на Кемал Ататурк, се само дел од изложбените простори кои се во надлежност на НУ „Завод и Музеј“ - Битола, а кои се лоцирани во музејската зграда.
Под надлежност на оваа институција спаѓаат и Меморијалниот Музеј во с. Смилево, Спомен куќата на Стеван Наумов Стив, Спомен куќата на Гоце Делчев, Античкиот локалитет Хераклеа Линкестис, Уметничката Галерија - Јени Џамија, Уметничката Галерија - Магаза како и Хајдар Кади Џамија.
Бројните повремени изложби кои се поставуваат во Малата сала во музејската зграда или пак во некој од другите изложбени простори, како и светски реномираното Графичко триенале, претставуваат само дел од изложбените активности.
Покрај музејската дејност во рамките на оваа установа се реализираат и бројни активности од сферата на заштитата на културното наследство.


Muzej Hercegovine
, Mostar, BiH
Muzej Hercegovine osnovan je 1950. godine s ciljem da pronalazi, prikuplja, čuva i javnosti prezentira bogatu kulurno-historijsku baštinu Mostara i Hercegovine.
Muzej u okviru svojih zbirki raspolaže sa više desetina hiljada muzejskih predmeta, dokumenata, fotografija i drugog muzejskog materijala.
Arheološki, etnografski, rukopisni, književno-historijski, bibliotekarski, numizmatički i drugi eksponati i sadržaji u izložbenom prostoru i depoima Muzeja, na veoma živ i slikovit način u kontinuiranom pregledu, oslikavaju i svjedoče burna zbivanja koja su se neprestano odvijala na hercegovačkom i mostarskom tlu.
Stalnost i intezitet tih događaja potvrđuju brojni ostaci prohujalih vremena koje privilegovano čuva i baštini Muzej Hercegovine.
Uprava Muzeja smještena je na lokalitetu Spomen kuće "Džemal Bijedić", ulica Bajatova br. 4. Muzej je na raspolaganju posjetiocima i istraživačima za naučna i publicistička istraživanja.
Odjeljenja Muzeja Hercegovine su:
- Spomen kuća Džemala Bijedića
- Spomen kuća Svetozara Ćorovića
- Kula Tara - (odjel „Muzej Stari most“)


Музеј Републике Српске
,
Бања Лука, БиХ
Музеј Републике Српске је централна музејска институција у Републици Српској. Основан је 1930. године као Музеј Врбаске бановине, а кроз историју више пута је мијењао назив. Одлуком Владе Републике Српске од 14. новембра 1992. године ради као Музеј Републике Српске. У својим Збиркама Музеј чува преко 50.000 експоната, док стручна музејска библиотека располаже са 14.000 књига. Музеј је комплексног типа, у оквиру којег дјелују следећи одсјеци: Одсјек за археологију, Одсјек за историју, Одсјек за етнологију и етнографију, Одсјек за историју умјетности и Природњачки одсјек.
Web: http://www.muzejrs.com/


Muzej Ohrid
, Мakedonija
Muzejot, kako institucija bil osnovan vo juni 1950 godina koga e donesena Odluka , a na 1vi Maj 1951 godina se otvorija vratite na Narodniot Muzej vo Ohrid vo prostoriite na ohridskata arhitektonska “ubavica” Kušata na Robevci (arheološkiot i istoriskiot del) i vo  isto taka prekrasnata arhitektonska starogradska gradba Kušata na Uranija ( etnološkiot del), so {to, ohridskata muzejska tradicija institucionalno se vozobnovuva i kontinuirano funkcionira do denes.

Muzej Ohrid


________________________________________________________________


Nositelji projekta 2007. - 2008.


VODEĆI PARTNER:

Muzeji Hrvatskog zagorja, Gornja Stubica

Nositelji aktivnosti su Muzeji Hrvatskog zagorja sa sjedištem u Gornjoj Stubici. Muzeji su osnovani 1993. g. objedinjavanjem pet specijaliziranih muzeja na području Krapinsko-zagorske županije. Muzeji Hrvatskog zagorja nacionalni su muzej, a osnivač je Republika Hrvatska. Muzej „Staro selo“ u Kumrovcu jedna je od ustrojbenih jedinica Muzeja Hrvatskog zagorja i središte aktivnosti koje će se s hrvatske strane odvijati u sklopu projekta Craftattract. Koordinacija projekta biti će u Gornjoj Stubici u sjedištu Muzeja Hrvatskog zagorja. Projektni menadžer je ravnateljica Muzeja Goranka Horjan, ujedno i autorica idejnog prijedloga projekta.
Muzeji Hrvatskog zagorja, uz brigu o muzejskoj građi smještenoj u prostorima muzeja u stalnim postavima i izložbama, organiziraju povremene izložbe, događanja, muzejske radionice i edukativne programe. Posebnu pažnju posvećuju međunarodnoj kulturnoj suradnji i aktivni su u Svjetskoj muzejskoj organizaciji ICOM , a posebno u Komitetu za regionalne muzeje (ICR) i Europskoj asocijaciji muzeja na otvorenom.

Krapinsko – zagorska županija, Krapina
Krapinsko-zagorska županija je jedinica područne (regionalne) samouprave čije područje predstavlja prirodnu, povijesnu, prometnu, gospodarsku, društvenu i samoupravnu cjelinu u okviru Republike Hrvatske, a ustrojava se radi obavljanja poslova od područnog (regionalnog) interesa.
Krapinsko-zagorska županija nalazi se u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske i pripada prostoru središnje Hrvatske. Zasebna je geografska cjelina koja se pruža od vrhova Macelja i Ivančice na sjeveru do Medvednice na jugoistoku. Zapadna granica, ujedno i državna sa Republikom Slovenijom, je rijeka Sutla, a istočna granica je vododijelnica porječja Krapine i Lonje.
U okviru Programa EU INTERREG III A, Program za susjedstvo Slovenija-Mađarska-Hrvatska naša  je regija prijavila  na Natječaj ukupno 8 projekata unutar kojih je i projekt CRAFTATTRACT  gdje Županija ima status Nacionalnog partnera..
Ovim projektom poručujemo da nam je stalo do vlastitog identiteta te da ćemo u Zagorju čuvati tradicijske obrte. Budući su ciljevi Krapinsko-zagorske županije očuvanje kulturnog naslijeđa i tradicijskih vrijednosti, kao i poticanje njihova razvoja to je uključivanje u projekt CRAFTATTRACT još jedan primjer koji će pokazati mladima kako zajedničkim snagama možemo realizirati vrijedan projekt.
Među ostalim, u cilju očuvanja i razvoja takvih djelatnosti županija  dodjeljuje nepovratne potpore tradicionalnim obrtima, prvenstveno za poboljšanje uvjeta radionica, izlaganja na specijaliziranim sajmovima i izradu promidžbenog materijala.


SLOVENSKI PARTNERI:

Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj
Cilj djelovanja centra je skrb za poboljšanje razvoja lokalne zajednice Podravja na međunarodnom nivou, povezivanje i prijenos znanja sa fakulteta i znanstvenih institucija u gospodarstvo te zajedničko ostvarivanje razvojnih ideja ustanova i prijenos istih u istraživačke institucije. Djelovanje ZRS Bistre temelji se na projektnom radu, koji prvenstveno utječe na razvoj lokalne zajednice.Projekti na kojima institucija sudjeluje su međunarodni i nacionalni projekti. U sklopu projekta Craftattract projektni menadžer na slovenskoj strani je Aleš Gačnik.

Pokrajinski muzej Murska Sobota
Nositelj aktivnosti projekta za Pomurje je Pokrajinski muzej Murska Sobota, središnja ustanova za zaštitu, proučavanje i prezentiranje pokretnog – materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa u Pomurju, koje broji 27 općina na prekomurskoj i štajerskoj strani. U tom je projektu  partner na slovenskoj strani. Muzej već ima iskustva sa sličnim projektima (Majstorske radionice i kućne djelatnosti, Hetiške tkanine i vezovi, Istočno u raju, Mlinarski put). Središte aktivnosti – organizacija i održavanje majstorskih radionica lokacije su izvan muzeja – na terenu kod obrtnika: Velika Polana, Filovci, Beltinci.

Pokrajinski muzej Ptuj

Pokrajinski muzej Ptuj opći je muzej sa zbirkama i odjelima za arheologiju, povijest, kulturnu povijest, etnologiju, s restauratorskim radionicama i ostalim službama.
Nakon 1945. godine na upravljanje je dobio i dvorski kompleks i tako stekao veći dio sadašnjih zgrada. Istovremeno je širio područje svog djelovanja, te je 1963. godine dobio naziv Pokrajinski muzej Ptuj. Sada djeluje na širem području Ptuja i Ormoža koje je poznato po bogatim prapovijesnim i antičkim nalazištima (rimska Petoviona), razdoblju seoba naroda, srednjovjekovnim i novovjekovnim svjedočenjima o kulturnom i gospodarskom značenju Ptuja i zaleđa i bogatoj narodnoj predaji. Pokrajinski muzej Ptuj nositelj je aktivnosti projekta za područje Podravja.

O projektu | Ciljevi | Nositelji | Aktivnosti | Korisnici i sudionici | Kontakti | Nakladništvo | Priznanja | Predstavljanje projekta | Održivost projekta | MHZ, Gornja Stubica |

CRAFTATTRACT | TRADICIJSKI OBRTI | TRADICIONALNE OBRTI
English | Hrvatski | Slovenski