TRADICIJSKI OBRTI - nove atrakcije kulturnog turizma

Ova publikacija je sufinancirana od strane Europske Unije. Sadržaj i stavovi u publikaciji su isključiva odgovornost korisnika, Muzeja Hrvatskog zagorja, i ne odražavaju nužno stavove  Europske Unije

Priznanja projektu1. Projekt CRAFTATTRACT primio je  Godišnju nagradu Hrvatskog muzejskog društva za  najbolji muzejski projekt u 2008. godini. Nagrada je dodijeljena na Međunarodni dan muzeja 18. svibnja 2009. g. u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu.


2. Projekt je predstavljen na smotri nagrađenih projekata „THE BEST IN HERITAGE“ u rujnu 2010. g. u Dubrovniku i time je uvršten u Klub izvrsnosti za što je dobio priznanje.


3. Rezultati projekta Craftattract  pomogli su i prigodom izrada dosjea za prijavu dva elementa nematerijalne baštine na Reprezentativnu listu nematerijalne baštine UNESCO-a. Ministarstvo kulture koristilo je rezultate projekta prigodom izrade dosjea na kojemu je radila i voditeljica projekta Craftattract , Goranka Horjan. Muzejima Hrvatskog zagorja uručeno je i priznanje za doprinos prigodom izrade dosjea za Tradicijske drvene igračke Hrvatskog zagorja a u studenom 2010. upisan je i element Medičarstvo sjeverozapadne Hrvatske na UNESCO listu.

o_projektu_h.html

 

 


O projektu | Ciljevi | Nositelji | Aktivnosti | Korisnici i sudionici | Kontakti | Nakladništvo | Priznanja | Predstavljanje projekta | Održivost projekta | MHZ, Gornja Stubica |

CRAFTATTRACT | TRADICIJSKI OBRTI | TRADICIONALNE OBRTI
English | Hrvatski | Slovenski